Bieg Konstytucji 3-go Maja – Regulamin

Regulamin
XXX Międzynarodowego Ulicznego Biegu Konstytucji 3go Maja
Stalowa Wola 3.05.2018 r.

I Cel imprezy
• Uczczenie Święta Konstytucji 3 Maja
• Upowszechnienie sportu wśród dzieci, młodzieży, mieszkańców miasta Stalowa Wolai powiatu stalowowolskiego oraz województwa podkarpackiego
• Popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku
• 80 lat Miasta Stalowa Wola
II Patronat Honorowy
• Prezydent Miasta Stalowej Woli
– Pan Lucjusz Nadbereżny
III Organizator
• Katolicki Klub Sportowy VICTORIA Stalowa Wola
IV Współorganizator
• Urząd Miasta Stalowej Woli
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Stalowa Wola
• Parafia Matki Bożej Królowej Polski
V Partnerzy
• Marszałek Województwa Podkarpackiego
• Urząd Miasta Stalowej Woli
• Starostwo Powiatu Stalowowolskiego
VI Termin i miejsce
• 03.05.2018 r. godzina 14.00. Start i meta – Al. Jana Pawła II przed Bazyliką Konkatedralną
w Stalowej Woli.
• Trasa 5 km, Al. Jana Pawła II, będzie oznakowana co 1 km,
• Depozyt: przy biurze zawodów 3 maja br. w godz. 10:00-14:00 i po biegu.
VII Uczestnictwo
• W biegu głównym mogą startować wszyscy chętni, zrzeszeni i niezrzeszeni. Uczestnik
biegu bierze odpowiedzialność za swój stan zdrowia, podpisując stosowne
oświadczenie w biurze zawodów. W biegu głównym mogą startować zawodnicy, którzy
ukończyli 16 lat. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia, muszą obowiązkowo posiadać zgodę rodziców lub opiekunów, zezwalających na start w biegu długodystansowym.
VIII Zgłoszenia / Opłaty
Zapisy do biegu głównego odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.kksvictoria.pl do dnia 27 kwietnia lub osobiście w biurze zawodów (Dom Katechetyczny)2 maja 2018 roku w godz. 16.00 do 19.00 oraz 3 maja 2018 roku w godz. 10.00 do 13.00. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia z innych przyczyn.
• Uczestnicy biegu głównego na 5 km zobowiązani są do wpłacenia wpisowego przy zgłoszeniu internetowym w zależności od terminu wpłaty:
30 zł przy wpłacie na konto do dnia 10 kwietnia 2018 r:
35 zł przy wpłacie na konto do dnia 27 kwietnia 2018 r
Numer konta do wpłaty: KKS Victoria w Stalowej Woli 73 9430 0006 0039 7591 2000 0001 lub gotówką w Biurze Zawodów podczas zgłoszenia – 50 zł. W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby startującej.
• W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia na inną osobę.
• Istnieje możliwość wniesienia opłaty grupowej, w tytule przelewu należy wypisać dane wszystkich zgłaszanych osób.
• W biegu głównym każdy uczestnik po zgłoszeniu i wniesieniu opłaty startowej
otrzymuje koszulkę z numerem startowym, która obowiązującej podczas biegu,
a także wodę mineralną.
IX Klasyfikacja – bieg główny 5 km
• kobiety i mężczyźni – klasyfikacja generalna i w kategoriach wiekowych oraz wózki
K,M16 – 16-19 lat
K,M20 – 20-29 lat
K,M30 – 30-39 lat
K,M40 – 40-49 lat
M50 – 50-59 lat
K50+ – 50 lat i powyżej
M60 – 60-69 lat
M70+ – 70 lat i powyżej
• – Każda kategoria będzie nagradzana jeżeli liczba uczestników danej kategorii będzie wynosiła minimum 3 osoby. W przypadku mniejszej liczby uczestników, osoby te będą klasyfikowane w kategorii wyższej (młodszej).
X Nagrody w biegu głównym
• za miejsca I – III dla mężczyzn i kobiet nagrody pieniężne i puchary (600, 500, 400).
• za miejsca I – IV w kategoriach wiekowych nagrody rzeczowe lub pieniężne.
(zawodnicy nagrodzeni w biegu głównym nie otrzymują nagród za kat. wiekową).
• przygotowaliśmy dla pierwszych 250 zawodników, którzy ukończą bieg pamiątkowe medale pozostali dyplomy uczestnictwa.

BIEGI MŁODZIEŻOWE I DZIECI
XI Nagrody w biegach młodzieżowych
• za miejsce I – III medale i nagrody rzeczowe (w każdym roczniku)
• za miejsce I – VI dyplomy

Dla wszystkich którzy ukończą bieg medale.
XII Punktacja przedszkoli i szkół
• Przedszkole lub szkoła może wystawić dowolną liczbę uczestników. Do punktacji będzie liczonych minimum 10 osób. Na każdym dystansie punktowane będą miejsca wg. zasady (1 m-ce -50 pkt., 2 m-ce -49 pkt. … 49 m-ce- 2 pkt.,50 m-ce i więcej -1pkt.).
• Szkoły, które zgromadzą największą liczbę punktów za miejsca I – III otrzymają
puchary Prezydenta Miasta, za zajęcie I – VI miejsca dyplomy. Prowadzona będzie
oddzielna punktacja dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i średnich. Przedszkole lub szkoła , której reprezentacja będzie liczyć mniej niż 10 osób nie będzie brana do punktacji.
• Na starcie biegów młodzieżowych zawodnicy muszą posiadać kartę startową (imię,
nazwisko, rok urodzenia i szkoła). Zawodnicy urodzeni w latach   2002,
2004, 2006, 2008, 2010, 2012 otrzymają kolorowe karteczki, pozostali na kartkach koloru białego.
XIII Program zawodów
Program zawodów
• 14.00 – 250 m dziewcząt 2011 i młodsze
• 14.03 – 250 m chłopców 2011 i młodsi
• 14.05 – 250 m dziewcząt 2010
• 14.08 – 250 m chłopców 2010
• 14.10 – 250 m dziewcząt 2009
• 14.13 – 250 m chłopców 2009
• 14.15 – 400 m dziewcząt 2008
• 14.18 – 400 m chłopców 2008
• 14.20 – 400 m dziewcząt 2007
• 14.23 – 400 m chłopców 2007
• 14.26 – 800 m dziewcząt 2006
• 14.29 – 800 m chłopców 2006
• 14.32 – 800 m dziewcząt 2004/2005
• 14.35 – 800 m chłopców 2004/2005
• 14.37 – 800 m dziewcząt 2002/2003
• 14.40 – 800 m chłopców 2002/2003
• 14.42 – 800 m dziewcząt 2000/2001
• 14.45 – 800 m chłopców 2000/2001
• 14.50 – bieg główny 5 km kobiet i mężczyzn

• 15.30 – dekoracja biegu głównego
XIV Uwagi końcowe
• W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator.
• Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
• Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
• Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
• Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy.
• Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.
• Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
• Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
• Istnieje możliwość skorzystania z natrysków na stadionie MOSiR (ul. Staszica 2)

Osoba do kontaktu Stanisław Anioł tel. 692 707 017
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w zawodach